Kalite Yönetimi

Boydak Havacılık, “Hava Taksi İşletmeciliği Hizmeti” sektöründe Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ISO 9001:2008 denetleme sürecini başarı ile tamamlamış  olup; Boydak Havacılık Kalite Yönetim Sisteminin ISO 9001:2008 standardına uygunluğu belgelenmiştir.

Boydak Havacılık Kalite Yönetim Sistemi ve Kalite Güvence Programı, uygulama ve geliştirmelerde; Devlet, Müşteri ile Boydak Havacılık hak ve çıkarlarını gözetir.
Boydak Havacılık politika ve hedefleri, yasal yükümlülükleri gözeten, müşteri memnuniyetini “sürekli iyileştirme ve geliştirme” ilkesinde temellendirmiştir.
Boydak Havacılık, Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ICAO, EASA, ISO-9001’in yayınladığı tüm gerekleri yerine getirmeyi taahhüt eder. Boydak Havacılık Bakım Politikası, Part-145, Part M Standartları ile Türk Sivil Havacılığı tarafından belirlenmiş olan diğer standartlara uygun olarak hareket etmeyi gerektirir.
 

Boydak Havacılık’ın temel emniyet değerleri:

  • Uçuş emniyeti değiştirilemez ön koşulumuz ve bireysel değerimizdir.
  • Uçuş emniyetimiz, bize rekabet üstünlüğü sağlayacak nitelikte en temel bilincimizdir.
  • Biz, bütün uçuş ve yer faaliyetlerimizin parçalanamaz özü olan “emniyetimizle” işletmemizi güçlendireceğiz.
  • Uçuş ve yer emniyetini sağlamak ve emniyet yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek, başta Sorumlu Müdürümüz olmak üzere, tüm yönetim kademeleri ve çalışanlarımızın sorumluluğu altındadır.